Videovalve

Paigaldame Kliendi ruumidesse või territooriumile videovalvekaamerad, saabuvaid pilte jälgime juhtimiskeskuse ekraanilt. Kui videovalve operaator näeb ekraanil ebasoovitavat tegevust, saadab ta objektile patrullmeeskonna(d).

Võimalik on tellida lahendus, millega Klient saab jälgida isikliku arvutiga kaameraväljas toimuvat tööl, kodus või puhkusel olles. Videopilti saab ka salvestada.

Patrullekipaaži töötajad kontrollivad häire põhjust, tuvastavad valveobjektil viibivad isikud, võtavad tarvitusele meetmed ohuolukorra kõrvaldamiseks ning vajadusel tagavad valveobjekti ja sündmuskoha puutumatuse. Kontrolli tulemustest teavitatakse kliendi poolt määratud kontaktisikuid.

Vastavalt teenuseliigile jälgib dispetšer monitorist objektil toimuvat ja otsustab:

  • kas tegemist on reaalse või valehäirega;
  • kas on vajadus saata objektile ekipaaž ja informeerida klienti, politseid või päästeteenistusi.

Saades valveobjektilt häiresignaali kontrollib turvatöötaja videopildi abil sündmuskohal toimuvat ning märgates kõrvalisi isikuid või muud valveobjekti ohustavat olukorda, saadab seda kontrollima patrullekipaaži.

Videojälgimisteenuse eelised:

  • võimaldab valveobjektil toimuva jälgimist häirete korral;
  • vähendab oluliselt patrulli põhjuseta väljasõitude arvu;
  • võimaldab valveobjektil toimuva tegevuse salvestamist;
  • videopilti on võimalik ka kliendil endal vaadata läbi võrguühenduse.

Videojälgimisteenuse eelduseks on häireseadmestiku, jälgimisseadmestiku ja võrguühenduse olemasolu

Kui Teil tekkis huvi või lisaküsimusi seoses pakutava teenusega, palun pöörduge meie müügiosakonna poole:

Kirjutage meile

Kontaktvorm Lehtede all