Veotranspordi kontroll reaalajas

GPS Pro teenuse erinevad funktsioonid:

 • Reaalajas autotranspordi igapäevane monitooring;
 • Teekonna kontroll ja jälgimine;
 • Kõikide peatuste fikseerimine;
 • Kõikide parkimiste fikseerimine;
 • Kauba seisukorra kontrolli võimalus (oleneb kaubast);
 • Kütuse kuluarvestus ja kontroll (eraldi kütuse kontrollandur – ei kuulu põhipaketti);
 • Sõiduki töötava mootori töötundide arvestus;
 • Geograafiliste tsoonide määramise võimalus;
 • Sõidupäevik;
 • Erinevad aruandevõimalused;
 • Erinavad teavitusvõimalused (SMS, E-Mail, jne.);
 • Sõiduki juhile kiirkorralduste andmine läbi kahepoolse side (ei kuulu põhipaketti);
 • Paanika nupp ja mootori blokeerimise võimalus distantsilt (ei kuulu põhipaketti);
 • Sõidukijuhi identifitseerimine (iButton – ei kuulu põhipaketti); ja palju muid lisavõimalusi.
GPS Pro kasutamise kasutegurid:
 • Kasutatava transpordi parem logistika ning efektiivsus;
 • Täpne korralduste täitmine ja operatiivne transpordi juhtimine;
 • Väga tulemuslik püsikulude vähendamine läbi „isiklike“ reiside vähendamise, nn. juurdekirjutamise kilometraažile ja muude transpordiga kaasneda võivate kuritarvitamiste vähenemine;
 • Juhi, transpordi ja kauba turvalisuse suurenemine;
 • Statistika, aruandluse ja efektiivsuse planeerimine erinevate juhtimisastmetele.

Kütusekulu kontroll

GPS Pro võimaldab teostada pidevat kontrolli tankimise ja võimaliku liigse kütusekulu või nn. ümberpumpamise osas.

Automaatne teavitus autopargi kindlaksmääratud isikule liiga kiire (äkilise) kütuse vähenemise puhul, SMS, E-maili või muu kokkulepitud ja määratud sideliigi kaudu.

Etteantud kütusekulu normide korrigeerimine.

Keskmine kütusekulu norm on määratud kas autotootja või ette antud transpordi omanikfirma poolt. GPS Pro poolt antavad andmed võivad korrigeerida kütusekulu, saades tõesed andmed teatud ajavahemikus ja neid statistiliselt võrreldes.

Sõiduki hooldusvälba suurenemine, remondikulude vähendamine.

Sõiduki erinevaid kasutamise parameetreid jälgides (lubatud sõidukiirus, läbisõit, tööaja kontroll, jne.) on võimalik suurendada sõidukijuhi distsiplineeritust ning saavutada optimaalne ekspluatatsiooni reziim.

Autopargi tööviljakuse ja jõudluse suurendamine ning operatiivne sõidukite kasutamise puudujääkide kõrvaldamine.

GPS Pro välistab võimaluse autotranspordi kasutamiseks erasõitudeks, samuti avastab kiiresti kütusesüsteemi rikked läbi liialt suure kütusekulu.

GPS Pro teostab objektiivse autotranspordi analüüsi, sõltuvalt kasutamistingimustest ja koormusest.

Aruannete esitamine.

Genereerides andmeid aruandesüsteemis, saate täpsed andmed autotranspordi tööst: kütusekulu graafikud mis on seotud ajafaktoriga ja sõiduki mootori töötundidega. Tahhogramm sõiduki liikumisest, nimekiri ja loetelu tankimistest või kütuse kiirest vähenemisest, loetledes mahu ja täpse kellaaja. Samuti sõiduki tegeliku tööaja ja palju muud…

Kui Teil tekkis huvi või lisaküsimusi seoses pakutava teenusega, palun pöörduge meie müügiosakonna poole:

Kirjutage meile

Kontaktvorm Lehtede all