Valvestamise kontroll

See teenus on Skarabeus valveklientidele täiendav lisaväärtus.

Teenus hõlmab endas valveobjektide valvestamise ja valvest mahavõtmise jälgimist.

“Valvestamise kontroll” teenuses on võimalik fikseerida järgmised soovid:

  • Nädalapäevad, millistel peab objekt olema valves ja millistel peab objekti valvest maha võtma;
  • Määratud aeg, millal objekt peab minema valvesse (Erinevatel nädalapäevadel võib aeg olla erinev);
  • Määratud aeg, millal objekti peab valvest mahavõtma (Erinevatel nädalapäevadel võib aeg olla erinev);
  • Nädalapäevad millal objekti ei tohi valvest üldse maha võtta;
  • Isikuid, kes omavad õigust teha igasuguseid toiminguid valveobjektil.

Signaalid, fikseeritud korra rikkumisest, edastuvad juhul kui:

  • Objekt võetakse valvest maha enne kinnitatud nädalapäeva ja/või kellaaega;
  • Objekt ei ole valvest maha võetud kinnitatud nädalapäeval ja/või kellaajal;
  • Objekt valvestatakse enne määratud kellaaega;
  • Objekt ei ole valves kinnitatud kellaajaks.

Nendel juhtudel, olenevalt kokkulepitud korrast (sõlmitud Lepingu tingimustest), teavitab Skarabeus Juhtimiskeskus olukorrast määratud kontaktisikut või saadab valveobjektile patrullekipaaži, et väljaselgitada fikseeritud tingimustest kõrvalekallete põhjused.

Kui Teil tekkis huvi või lisaküsimusi seoses pakutava teenusega, palun pöörduge meie müügiosakonna poole:

Kirjutage meile

Kontaktvorm Lehtede all