SMS Teenus

SMS teenus – informatsioon Teie valvatava objekti hetke olukorrast.

Teenus olemus seisneb SMS teate saatmises Teie/või Teie poolt määratud isiku(te) mobiiltelefonile, eesmärgiga edestada informatsioon objekti valvesolekust (valvestamine ning valvest maha võtmine).

Teenuse kasutajateks on nii füüsilised kui juriidilised isikud, kes on sõlminud Skarabeusiga valvelepingu.

Skarabeusi Kliendi eeliseks on teadmine enda objekti hetkeseisust ja läbi selle kindlustunne vara säilimisest.

SMS teenus on avatud kõikidele meie klientidele üle-Eesti.

Antud teenus on Klientidele ilma lisatasuta (sisaldub kuuteenustasus).

Tavaliselt jõuab SMS Skarabeusi serverilt vastavale mobiiltelefonile keskmiselt 10-30 sekundiga. See aeg võib-olla suurem sõltuvalt side kvaliteedist, ülekoormusest GSM võrgus või mobiilsideoperaatori tehnilistest probleemidest, mille eest Skarabeus vastutust ei kanna!

Kui Teil tekkis huvi või lisaküsimusi seoses pakutava teenusega, palun pöörduge meie müügiosakonna poole:

Kirjutage meile

Kontaktvorm Lehtede all