Patrullteenus

Patrullteenus seisneb korrapärastes kontrollreidides valvatavale objektile. Reidi käigus kontrollivad turvatöötajad valvatava objekti seisundit. Peale iga kontrollreidi fikseeritakse vastavas aktis valvatava objekti olukord.

Kõigil Skarabeus patrullekipaažidel on GPS-seadmed, mis võimaldavad reaalajas tuvastada autode asukohad, liikumiskiiruse ja sõidusuuna. Patrullekipaažide varustamine GPS seadmetega tagab veelgi kiirema reageerimise häiretele ja parema klientide teenindamise.

Kõik ekipaaži liikmed on varustatud eri- ja sidevahenditega (käerauad, pipargaasid, tulekustutid ja esmaabivahendid). Häireolukordades informeerib turvatöötaja Skarabeus juhtimiskeskust, kes saadab viivitamatult objektile antud situatsioonis täiendava vajaliku arvu patrullekipaaže.

Ekipaaži liikmed on läbinud ka täiendkoolituse evakueerimisest, esmaabi andmisest ja käitumispsühholoogiast ekstreemsituatsioonides.

Ekipaaži tegevus objektilt saabunud häire korral:

 • Ekipaaž, saades juhtimiskeskuselt häire, kordab objekti numbri ja asukoha, et vältida eksitust.
 • Objektile jõudmisel informeerib ekipaaž koheselt juhtimiskeskust.
 • Avastades objektilt kuriteo tunnused või pidades kinni kuriteos kahtlustatava on ekipaaži liikmed kohustatud sellest koheselt informeerima juhtimiskeskust ja politseid, jätkates samal ajal objekti vahetut valvet.
 • Järgnevalt tegutsevad ekipaaži liikmed vastavalt olukorrale näit.:
  • peavad kinni kurjategija ületamata sealjuures hädakaitse piire
  • tuvastama nad dokumendi alusel, edastades saadud nime või nimed juhtimiskeskusele
  • võtavad objekti valve alla kuni kontaktisiku saabumiseni.
 • Häire aktid lõpetada ainult kliendi poolt määratud kontaktisiku(te)ga.

Kui Teil tekkis huvi või lisaküsimusi seoses pakutava teenusega, palun pöörduge meie müügiosakonna poole:

Kirjutage meile

Kontaktvorm Lehtede all