PARKIMISKORRALDUS

KAUBANDUSKESKUSED, BÜROOHOONED, KORTERIÜHISTUD

Autostumine suureneb Eesti Vabariigis iga päevaga, sageli hõivatakse tiheasustusega
piirkondades vähesed vabad parkimiskohad sõidukijuhtide poolt, kelle ei ole mingit seost parklat
haldava asutuse külastamisega, samuti kasutavad magalarajoonide elanikud kaubanduskeskuste
parklaid öisel ajal enda isiklike sõidukite hoiualana, mille tulemusel ei ole võimalik teostada
korrektset parkla hooldust (lumi, libedusetõrje, jne).

Kirjeldatud olukorras tuleb kaupmeestel, kinnisvaraarendajatel ja korteriühistutel võtta vastu
otsused leevendamaks või vältimaks parkimiskaost.

Olenevalt parkimisala Haldaja vajadustest pakume erinevaid parklalahendusi. Pakutavaid
lahendusi võib olla mitmeid, alates lihtsast tasulisest parkimisalast kuni tasuta kontrollitud
klientidele mõeldud parkimisalani.

Koostöös SKARABEUS Julgestusteenistusega on võimalik Teie parkimisaladel korraldada
parkimine eraparkla põhimõtetel, nii suletud- kui ka avatud parkimisalana.

Lisaväärtusena saab parkimisalale paigaldada analüütilise videovalve ja parkimisõiguse kontroll
on tagatud ööpäevaringselt kõikidel nädalapäevadel. Erakorraliste juhtumite korral parklas on
meie patrullekipaažid vaid telefonikõne kaugusel.

Parkimisõiguse kontrolli teostavad turvaväljaõppega parkimiskontrolörid, kes lisaks
parkimisõiguse kontrollile jälgivad ka parkimisala üldist korrasolu.

Parkla klientidele on tagatud vajadusel abi meie Helpdeskist 24/7.

„…..ja rahu olgu Maa peal!“

PARKIMISKORRALDUS

KAUBANDUSKESKUSED, BÜROOHOONED, KORTERIÜHISTUD

Autostumine suureneb Eesti Vabariigis iga päevaga, sageli hõivatakse tiheasustusega
piirkondades vähesed vabad parkimiskohad sõidukijuhtide poolt, kelle ei ole mingit seost parklat haldava asutuse külastamisega, samuti kasutavad magalarajoonide elanikud kaubanduskeskuste parklaid öisel ajal enda isiklike sõidukite hoiualana, mille tulemusel ei ole võimalik teostada korrektset parkla hooldust (lumi, libedusetõrje, jne).

Kirjeldatud olukorras tuleb kaupmeestel, kinnisvaraarendajatel ja korteriühistutel võtta vastu otsused leevendamaks või vältimaks parkimiskaost.

Olenevalt parkimisala Haldaja vajadustest pakume erinevaid parklalahendusi. Pakutavaid lahendusi võib olla mitmeid, alates lihtsast tasulisest parkimisalast kuni tasuta kontrollitud klientidele mõeldud parkimisalani.

Koostöös SKARABEUS Julgestusteenistusega on võimalik Teie parkimisaladel korraldada parkimine eraparkla põhimõtetel, nii suletud- kui ka avatud parkimisalana.

Lisaväärtusena saab parkimisalale paigaldada analüütilise videovalve ja parkimisõiguse kontroll on tagatud ööpäevaringselt kõikidel nädalapäevadel. Erakorraliste juhtumite korral parklas on meie patrullekipaažid vaid telefonikõne kaugusel.

Parkimisõiguse kontrolli teostavad turvaväljaõppega parkimiskontrolörid, kes lisaks parkimisõiguse kontrollile jälgivad ka parkimisala üldist korrasolu.

Parkla klientidele on tagatud vajadusel abi meie Helpdeskist 24/7.

„…..ja rahu olgu Maa peal!“

PARKIMISKORRALDUS

KAUBANDUSKESKUSED, BÜROOHOONED, KORTERIÜHISTUD

Autostumine suureneb Eesti Vabariigis iga päevaga, sageli hõivatakse tiheasustusega
piirkondades vähesed vabad parkimiskohad sõidukijuhtide poolt, kelle ei ole mingit seost parklat haldava asutuse külastamisega, samuti kasutavad magalarajoonide elanikud kaubanduskeskuste parklaid öisel ajal enda isiklike sõidukite hoiualana, mille tulemusel ei ole võimalik teostadakorrektset parkla hooldust (lumi, libedusetõrje, jne).

Kirjeldatud olukorras tuleb kaupmeestel, kinnisvaraarendajatel ja korteriühistutel võtta vastu otsused leevendamaks või vältimaks parkimiskaost.

Olenevalt parkimisala Haldaja vajadustest pakume erinevaid parklalahendusi. Pakutavaid lahendusi võib olla mitmeid, alates lihtsast tasulisest parkimisalast kuni tasuta kontrollitud klientidele mõeldud parkimisalani.

Koostöös SKARABEUS Julgestusteenistusega on võimalik Teie parkimisaladel korraldada parkimine eraparkla põhimõtetel, nii suletud- kui ka avatud parkimisalana.

Lisaväärtusena saab parkimisalale paigaldada analüütilise videovalve ja parkimisõiguse kontroll on tagatud ööpäevaringselt kõikidel nädalapäevadel. Erakorraliste juhtumite korral parklas on meie patrullekipaažid vaid telefonikõne kaugusel.

Parkimisõiguse kontrolli teostavad turvaväljaõppega parkimiskontrolörid, kes lisaks
parkimisõiguse kontrollile jälgivad ka parkimisala üldist korrasolu.

Parkla klientidele on tagatud vajadusel abi meie Helpdeskist 24/7.

„…..ja rahu olgu Maa peal!“