Mehitatud valve

Mehitatud valve teenuse kasutamine on otstarbekas objektidel, kus ainult tehnilised valvelahendused võivad osutuda ebapiisavateks.

Mehitatud valveteenuse ülesandeks on valvatavate objektide vastu suunatud või neid ohustava õigusrikkumise ennetamine, tõkestamine ja tõrjumine ning sündmuskoha puutumatuse tagamine. Objekti mehitatud valve koosneb vastavaid turvaalaseid ülesandeid täitvatest turvatöötajatest, keda juhivad kogenud turvajuhid.

Objekti mehitatud valve teenuse korral viibivad SKARABEUS turvatöötaja(d) valvataval objektil vastavalt Lepingus kokkulepitule. Turvatöötaja esmane ülesanne on ohtlike situatsioonide ettenägemine ja võimaluse korral ärahoidmine. SKARABEUS turvatöötajad on ühtses vormis ja varustatud erivahenditega. Turvatöötajad omavad vastavat väljaõpet ning suudavad lahendada konfliktsituatsioone ning reageerida ja tegutseda häireolukorras.

Raadiosaatja abil on tagatud turvatöötajate pidev side SKARABEUS juhtimiskeskusega. Häireolukorras edastatakse kohene info SKARABEUS juhtimiskeskusse, kust vajadusel saadetakse sündmuskohale täiendavalt patrullekipaažid.

Kui Teil tekkis huvi või lisaküsimusi seoses pakutava teenusega, palun pöörduge meie müügiosakonna poole:

Kirjutage meile

Kontaktvorm Lehtede all