GPS Teenus

GPS Monitooring

Süsteem võimaldab teostada monitooringut transpordivahendi täpse asukoha suhtes reaalajas.

Jooksvad asukohaandmed
 • Koordinaadid täpsusega kuni 5 meetrit;
 • Aadress: Linn, tänav;
 • Muudetav kaart ning suurus.
Reaalajas monitooring
 • Transpordi reaalajas kiirus ning suund;
 • Erinevate andurite andmed (kütus, rõhk, temperatuur);
 • Andmed sõiduki protokollidest (CAN).
Teated sündmustest
 • Saabumine sihtpunkti;
 • Hilinemine sihtpunkti;
 • Teekonnast kõrvalekaldumine;
 • Ettemääratud marsruudist kõrvalekalded;
 • Kiiruse ületamised;
 • Plaanilised hooldustööd.

Teekonnad

Salvestatud informatsioon võimaldab taasesitada teekonnad eelnevast perioodist kuni 1 aasta.

Teekonna vaatamine
 • Teekonna kuvamine kaardil;
 • Teekonna pikkus ja planeeritav aeg;
 • Asukoht ja peatuse ajaline pikkus;
 • Asukoht ja parkimise ajaline pikkus;
 • Teekonnal kasutatav sõidukiirus.
Sündmused teekonnal
 • Sihtpunkti saabumise aeg;
 • Teekonna kohad, kus ületati lubatud sõidukiirust;
 • Võimalikud kütuse väljavalamise asukohad;
 • Ettevõtte juhtkonnalt saadud informatsiooni asukohad.

Aruanded

Automaatsed aruanded võimaldavad analüüsida transpordi kasutamise efektiivsust ja samuti lihtsustada aruandlust, mis on automaatne ning ajaline kokkuhoid juhile.

Teekondade aruanded
 • Teekond;
 • Teekonna pidepunktid;
 • Teekonna pikkus ning selleks kuluv ajafaktor;
 • Kokkulepitud kauba sihtkohad;
 • Mitteteostatud kauba sihtkohtade külastamine;
 • Peatused;
 • Parkimised; kõrvalekalded etteantud teekonnast;
 • Seisuaeg ning peatuste/parkimiste asukohad.
Aruanded kütusest
 • Tankimised (kulutatud aeg, aadress ja liitrid);
 • Väljapumpamine (kulutatud aeg, aadress ja liitrid);
 • Kütuseanduri andmed;
 • Andmed kütusekulu andurist;
 • Andmed matemaatilisest keskmisest kütusekulu andurist.
Spetsiaalsed aruanded
 • Aruanded kütusekulu andurist;
 • Aruanded rõhuanduritest;
 • Andmed temperatuurianduritest;
 • Kauba kohaleviimise ajalised rikkumised;
 • Võrdlevad aruanded marsruudist;
 • Ekspluatatsiooni maksumus.
Andmete eksport
 • Pakutavad formaadid: PDF, HTML, Excel, XML, CSV.

Turvalisus

Monitooring läbi satelliitside suurendab sõidukijuhi, kauba ja sõiduki turvalisust. Antud süsteem teostab teekonna jälgimist ning iga kõrvalekalde puhul normaalsest režiimist teavitab dispetšerit. Paanikanupp, mikrofon ja avamisandurid ustel aitavad ennetada võimaliku kahju tekkimist, mis seotud kauba varguskatsetega, juhi isiku vastu suunatud võimalike rünnetega ning sõiduki ärandamiskatsetega.

Automaatne kontroll
 • Teekonnast kõrvalekalded;
 • Lubatud kiiruse ületamine;
 • Lubatud territooriumilt väljasõidud;
 • Sidesignaali kadumine transpordivahendiga;
 • Kahtlaste peatuste eraldi kuvamine;
 • Kütuse väljapumpamise asukohtade kuvamine.
Tehnilised vahendid
 • Kütuseandur;
 • Kütusekulu andur;
 • Paanikanupp juhile;
 • Mikrofon kabiinis toimuva kuulamiseks;
 • Kaamera tegevuse jälgimiseks kabiinis;
 • Konteineri avamise andur;
 • Rõhuandur;
 • Temperatuuriandur;
 • Sõidukijuhi identifitseerimise seade iButton.
 • * – eraldi kulu – ei kuulu paketti
Dispetšeri teavitus
 • Tekstiline teavitus dispetšeri arvutiekraanil iseavaneva akna kujul kõikide sündmuste puhul;
 • Heliline dispetšeri teavitus;
 • Sündmuse asukoht kuvatakse arvutiekraani kaardil;
 • Dubleeriv informatsioon saadetakse täiendavalt SMS ja/või E-mail kujul;
 • Kõikide sündmuste salvestamine andmebaasi.

Kui Teil tekkis huvi või lisaküsimusi seoses pakutava teenusega, palun pöörduge meie müügiosakonna poole:

Kirjutage meile

Kontaktvorm Lehtede all