Valvestamise kontroll

See teenus on Skarabeus valveklientidele täiendav lisaväärtus.

Teenus hõlmab endas valveobjektide valvestamise ja valvest mahavõtmise jälgimist.

“Valvestamise kontroll” teenuses on võimalik fikseerida järgmised soovid:

 • Nädalapäevad, millistel peab objekt olema valves ja millistel peab objekti valvest maha võtma;
 • Määratud aeg, millal objekt peab minema valvesse (Erinevatel nädalapäevadel võib aeg olla erinev);
 • Määratud aeg, millal objekti peab valvest mahavõtma (Erinevatel nädalapäevadel võib aeg olla erinev);
 • Nädalapäevad millal objekti ei tohi valvest üldse maha võtta;
 • Isikuid, kes omavad õigust teha igasuguseid toiminguid valveobjektil.

Signaalid, fikseeritud korra rikkumisest, edastuvad juhul kui:

 • Objekt võetakse valvest maha enne kinnitatud nädalapäeva ja/või kellaaega;
 • Objekt ei ole valvest maha võetud kinnitatud nädalapäeval ja/või kellaajal;
 • Objekt valvestatakse enne määratud kellaaega;
 • Objekt ei ole valves kinnitatud kellaajaks.

  Nendel juhtudel, olenevalt kokkulepitud korrast (sõlmitud Lepingu tingimustest), teavitab Skarabeus Juhtimiskeskus olukorrast määratud kontaktisikut või saadab valveobjektile patrullekipaaži, et väljaselgitada fikseeritud tingimustest kõrvalekallete põhjused.

  q

  Kui Teil tekkis huvi või lisaküsimusi seoses pakutava teenusega, palun pöörduge meie müügiosakonna poole:

  Telefon: +372 6862 001
  E-mail: info@skarabeus.ee

  Saatke meil

  14 + 4 =